Как работим

 1. Оформя се споразумение между продавача (собственика на имота) и представител на Owners Page да продаде имот и да получи процентово възнаграждение (комисиона) за това.
 2. Ако е необходимо, професионална фото сесия се организира вътрешна и външна фотография.
 3. Имотът се качва в системата на Owners Page и всички маркетингови материали са на разположение на агенти и фирми по недвижими имоти. Също се изпраща бюлетин до всички наши партньори и се информират за новият имот които е на тяхно разположение.
 4. Организира се OPEN DAY- събитие с цел запознаване на наши партньори и агенти с имота.
 5. Оглед на имота чрез Owners Page като сме ангажирани с приготвянето на имота преди това.
 6. Този процес се повтаря, докато се намери подходящ купувач и се договори желаната цената. По време на този процес, ние изпращаме на собственик редовни доклади за дейността с обратна информация за кампанията на продажбите и актуализация на пазара.
 7. Ако ние вярваме и искаме да направим някакви промени в стратегията на продажби, ние ще се свържем със собственика, за да обсъдим това.
 8. Когато се получи оферта, тя се изпраща в писмен вид до нас чрез агент и след това се представя на собственик. Ние ще обсъдим качествата на всяка оферта със собственика и ще съдейства в процеса на преговори.
 9. Всички страни одобрят договора за продажба с подробности за цена, срокове и всички други условия, изрично посочени. Owners Page e в тясно сътрудничество със собственика и неговите адвокати за да организира изготвянето на договора.
 10. Ние оставаме на разположение на клиента до сключването на окончателна сделка и продажба на имота и осигуряват гладкото протичане на процеса.
 11. Присъстваме на завършването на сделката заедно с всички съответни страни при нотариус.